Merhaba,

1299 Private Serverlarda, krallık seçimli olan serverlarda ezik çarlarla oy kullanmayı aşağıdaki procedure ile engel olabilirsiniz. Procedure ¢нιgιтα'dan alıntıdır.

Procedurenin Amacı

Serverda aşağıdaki procedureye göre 1K NP'si olmayan (değiştirebilirsiniz) playerlar krallığa oy vermesini engellemek.

Kullanım:

  • Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.
  • SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.
  • Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.
PHP- Kodu:
/****** Object: Stored Procedure dbo.KING_ELECTION_PROC Script Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******/

-- 2004.07.07. "tegmen2828 / chigita / istanbul"

CREATE PROCEDURE [dbo].[KING_ELECTION_PROC]
@
strAccountID char(21), -- Voted man's account
@strCharID char(21), -- Nick'
s vote
@byNation tinyint,
@
strCandidacyID char(21), -- Nick chosen people
@nRet smallint OUTPUT

AS

DECLARE @
nRow smallint

SELECT
@nRow = Count(strAccountID) FROM KING_BALLOT_BOX WHERE strAccountID = @strAccountID
IF @nRow > 0 -- Vote for one person
BEGIN
SET
@nRet = -3
RETURN
END

DECLARE @Loyalty int
SELECT
@Loyalty = Loyalty FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID
IF @Loyalty < 1000
BEGIN
SET
@nRet = -3
RETURN
END

INSERT INTO KING_BALLOT_BOX
(strAccountID, strCharID, byNation, strCandidacyID )
VALUES ( @strAccountID, @strCharID, @byNation, @strCandidacyID )

UPDATE KING_ELECTION_LIST SET nMoney = nMoney + 1
WHERE byType
= 4 and strName = @strCandidacyID

SET
@nRet = 1
RETURN
GO
IF @Loyalty <1000 'değerini değiştirerek istediğiniz NP'nin altındaki userların krala oy vermesini engelleyebilirsiniz.