80 lwl itemli Başlangic Db JustForYou DB V1 80 lwl oto itemli Başlangic Db

80 LeveLden İtemLi Başlıyorsunuz Valkyrie Eklidir Maradonda En soldaki ada gibi koprulu yerde cıkan monsterlerden cıkıorTüm Karakterlerin Damageleri Eşit.
Rogue Master 20
Mage Master 20 & 75 Skilleri
Warrior Berserker 75 & Defans 75
Priest Master 20

Skilleri Çalışmaktadır

Rogue Master 20 = Defansı %20 Azaltır
Mage Master 20 = Alan İle Atağı %10 Düşürür [ Resistleri Yapmayı Denedim OLmadı]
Flame & Glacier & Lightning 75 Skilleri 600 Defans Vermektedir.
Mana Shield & Instantly Magic Çalışmaktadır.
Warrior Berserker 75 = Saniyede Belirli Bir HP DOldurur
Warrior Defans 75 = 750 Defans Verir Basıldığında
Priest Master 20 = Elysian Web [Alan ile %20 Atağı Arttırır]
Buff Skilleri Çalışmaktadır Sorunsuz ( 78 ACsi 400 80 Buff u 3000 Buff Vermektedir)
lllIIlI Gibi Nickler fixlidir.
5k Np ile Başlıyor Editleyebilirsiniz.
ClanLar oto G1
Premium Düşme aktiftir SQL Agentinizde Ekli OLması Lazım
Savaş Sorunu Fix Warder & Keeper Kesilince isim Geçiyor( maplar Uygunsa
Delos Savaşı Fix
SC Sil Bas Fix
Seri Skill Fix
Dupe Fix Gokhan Tablesi.
HAcktool da Sh acanlar Kayit Edilmektedir
Bifrost Eklidir
Bifrost Monsterlere Droplar eklidir
bifrostta ultima en sonda cıkmaktadir.
62 SC Dropları Eklidir Kecon Fighterden Çıkmaktadır
Priestlerin 62 Vurmasına Gerek Yoktur Helis Güçlendirildi.
Ardream Ekli Ama Ardream NPCSi Koymadım Bifrost NPCsi Var Diye İsteyen Ekleyebilir. Ardreamda Kuleler Düzgün. NPCler & Monsterler UsKO Şeklinde.
Kuleler Uyumuyor Adam Gördüğünde Pat İndiriyor 1~2k Arası Vuruyor
Ban Atıldığında IPye Gidiyor ßan
83 Skilleri Eklidir
Pet Sistemi Ekli Golem & lamia vb Canavarlar Çıkıyor
DARk Land / safady lang / boss area Eklidir..

DB DOWNLOAD BURADAN


Quick DB v3 Uzerinden Editlenmiştir.. Artik Nasil Yazilio tam bilmiorum :)Dragon.smd Hatasi Alanlar Bunu indirsinler ...bunu indirip ai server ve ebenezerdeki map klosorune atsınlar0 lwlden Başlior ise enterpriseden dbye kadar inip store prs.den create_new_char yi slip bu kodu Qa uygulasinlar

Alıntı:
/****** Object: Stored Procedure dbo.CREATE_NEW_CHAR Script Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******/


/****** 개체: 저장 프로시저 dbo.CREATE_NEW_CHAR 스크립트 날짜: 2002-11-14 오전 11:18:03 ******/


-- scripted by samma
-- 2002.01.17
-- 2003.02.06 sungyong

CREATE PROCEDURE CREATE_NEW_CHAR

@nRet smallint OUTPUT,
@AccountID char(21),
@index tinyint,
@CharID char(21),
@Race tinyint,
@Class smallint,
@Hair tinyint,
@Face tinyint,
@Str tinyint,
@Sta tinyint,
@Dex tinyint,
@Intel tinyint,
@Cha tinyint

AS

DECLARE @Row tinyint, @Nation tinyint, @Zone tinyint, @PosX int, @PosZ int
SET @Row = 0 SET @Nation = 0 SET @Zone = 0 SET @PosX = 0 SET @PosZ = 0

SELECT @Nation = bNation, @Row = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @Row >= 5 SET @nRet = 1

IF @Nation = 1 AND @Race > 10 SET @nRet = 2
ELSE IF @Nation = 2 AND @Race < nret =" 2">1 AND @Nation <> 2 SET @nRet = 2

IF @nRet > 0
RETURN

SELECT @Row = COUNT(*) FROM USERDATA WHERE strUserId = @CharID
IF @Row > 0
BEGIN
SET @nRet = 3
RETURN
END

--SET @Zone = @Nation
SET @Zone=21
SELECT @PosX = InitX, @PosZ = InitZ FROM ZONE_INFO WHERE ZoneNo = @Zone

select @row = 3
if @CharID like '%___%'
if @CharID like '%_%'
if @CharID like '%__%'
if @CharID like '%:%'
if @CharID like '%::%'
begin
SET @nRet = 3
RETURN
-- bu kod Myst tarafından yapılmış,ancak char ismi GM olucak şekilde
--özal editlemiştir ( by Myst )
-- Ko-Cuce - vBulletin
END
BEGIN TRAN
IF @index = 0
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
ELSE IF @index = 1
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
ELSE IF @index = 2
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
ELSE IF @index = 3
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID4 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
ELSE IF @index = 4
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID5 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID


INSERT INTO USERDATA (strUserId, Nation, Race, Class, HairColor, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Zone, PX, PZ )
VALUES (@CharID, @Nation, @Race, @Class, @Hair, @Face, @Str, @Sta, @Dex, @Intel, @Cha, @Zone, @PosX, @PosZ )
--Char Açar Açmaz Üstünüze Başlangıçdaki İtemleri Verir SKiller , Statlar Oto Master oto dur....
--JxChanneL - By_ArmatadH
exec baslangicitem @CharID
update userdata set Class = 106 , strong = '255' , sta = '165' ,strskill = '�����P<���' , [level] = '80' , hp='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 101 update userdata set Class = 108 , strong = '71' , dex = '255' , sta = '154' ,strskill ='P<' , [level] = '80' , hp ='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 102 update userdata set Class = 110 , strong = '71' , sta = '100' , cha = '187' , intel = '152' ,strskill ='P<' , [level] = '80' , hp='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 103 update userdata set Class = 112 , strong = '110' , sta = '120' , intel = '215' ,strskill ='P<' , [level] = '80' where struserid = @CharID and @Class = 104 update userdata set Class = 206 , strong = '255' , sta = '165' ,strskill ='P<' , [level] = '80' , hp='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 201 update userdata set Class = 208 , strong = '71' , dex = '255' , sta = '154' ,strskill ='P<' , [level] = '80' , hp='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 202 update userdata set Class = 210 , strong = '71' , sta = '100' , cha = '187' , intel = '152' ,strskill ='P<' , [level] = '80' , hp='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 203 update userdata set Class = 212 , strong = '110' , sta = '120' , intel = '215' ,strskill ='P<' , [level] = '80' , hp='5000' ,mp='5000' ,exp = '10' where struserid = @CharID and @Class = 204 -- G4E Oto Master update userdata set Class = 106 where struserid = @CharID and @Class = 101 update userdata set Class = 108 where struserid = @CharID and @Class = 102 update userdata set Class = 110 where struserid = @CharID and @Class = 103 update userdata set Class = 112 where struserid = @CharID and @Class = 104 update userdata set Class = 206 where struserid = @CharID and @Class = 201 update userdata set Class = 208 where struserid = @CharID and @Class = 202 update userdata set Class = 210 where struserid = @CharID and @Class = 203 update userdata set Class = 212 where struserid = @CharID and @Class = 204 IF @@ERROR <> 0
BEGIN
ROLLBACK TRAN
SET @nRet = 4
RETURN
END

COMMIT TRAN
SET @nRet = 0

GO
"KO-CUCE" den alıntıdır dosyalar tarafımdan upload edilmiştir sürekli güncellenecektir...