1299 Private Serverlarda, HcK_oO1'ın yazmış olduğu bir procedure'yi sizinle paylaşıyorum. Bu procedure sayesinde DB'nizdeki Herhangi Bir Çarın itemlerini,Başka bir Çara Aktarabiliyorsunuz.

Özellikleri:
  • İki Karakter Arası İtem Aktarmayı Sağlar.
  • Kesinlikle Kopyalama Yapmaz.
  • Aktarılan Kişinin İtemleri,Aktarıldıktan sonra silinir.

Kullanım:
  • Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.
  • SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.
  • Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.
Kod:
--Bu kod HcK_oO1 Tarafından Yazılmıştır.
--Karakter'den Karaktere İtem Aktarmayı Sağlar.
--Bu Konu privateserverlar.blogspot.com'da d0FuTr [!] Tarafından Yayımlanmıştır.

CREATE PROCEDURE [KARAKTER_ITEM_AKTAR]
/*
Author : HcK_oO1
Created : 01.04.2009 - 18:03
Updated : 01.04.2009 - 19:05
*/

@itemlichar varchar(30),
@itemsizchar varchar(30)
as

DECLARE @strItem varchar(400)


update userdata set stritem=(select stritem from userdata where struserid = @itemlichar ) where struserid = @itemsizchar
update userdata set stritem='NULL' where struserid= @itemlichar
BEGIN

PRINT '# ITEM Aktarma Sonucları ;'
PRINT '#'
PRINT '# ' + RTRIM(LTRIM(@itemlichar)) + ' Hesabındaki Tüm Itemler Itemsiz Chara Aktarilmıştır'
PRINT '#'
PRINT '# ' + RTRIM(LTRIM(@itemlichar)) + ' Hesabındaki Tüm Itemler Silinmiştir'


END
GO
Kullanım Şekli;
Kod:
--Bu kod HcK_oO1 Tarafından Yazılmıştır.
--Karakter'den Karaktere İtem Aktarmayı Sağlar.
--Bu Konu privateserverlar.blogspot.com'da d0FuTr [!] Tarafından Yayımlanmıştır.

exec KARAKTER_ITEM_AKTAR'itemlichar','itemsizchar'