Özellikler:

  • 60 Level olmadan önce relog atınca master olamıyorsunuz..
  • 60 Level'i geçtikten sonra relog attığınız zaman görev yapmadan master oluyorsunuz.
  • Herhangi bir sorun veya bug yoktur..

Kullanımı:

  • Enterprise Managerden Database'ye oradanda Stored Procedure'den LOAD_USER_DATA 'yı buluyoruz ve içinde aşağıdaki kodu arıyoruz..

Kod:
DECLARE @class char(21)
set @class = (select class from userdata where struserid = @id)
if @class = 105
begin
update userdata set class = 106 where struserid = @id
end
if @class = 107
begin
update userdata set class = 108 where struserid = @id
end
if @class = 109
begin
update userdata set class = 110 where struserid = @id
end
if @class = 111
begin
update userdata set class = 112 where struserid = @id
end
if @class = 205
begin
update userdata set class = 206 where struserid = @id
end
if @class = 207
begin
update userdata set class = 208 where struserid = @id
end
if @class = 209
begin
update userdata set class = 210 where struserid = @id
end
if @class = 211
begin
update userdata set class = 212 where struserid = @id
end
  • Kodu bulduktan sonra aşağıdaki kod ile değiştiriyoruz.. Bu kadar..

Kod:
-- Fixed oto master by Trayhoper
DECLARE @class char(21),@levelim int
set @class = (select class from userdata where struserid = @id)
Select @levelim = [Level] FROM USERDATA WHERE strUserID = @id
if @class = 105 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 106 where struserid = @id
end

if @class = 107 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 108 where struserid = @id
end

if @class = 109 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 110 where struserid = @id
end

if @class = 111 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 112 where struserid = @id
end

if @class = 205 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 206 where struserid = @id
end

if @class = 207 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 208 where struserid = @id
end

if @class = 209 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 210 where struserid = @id
end

if @class = 211 AND @levelim > 59
begin
update userdata set class = 212 where struserid = @id
end

Yukarıdaki Kod Trayhoper Tarafından Yazılmıştır.