Bu Kodu , ACCOUNT_LOGIN'de ;
Oto üyeliğin içine yazacaksınız.
Yani Şuraya ;Kod:
if @nRet = 0
begin
begin 'in hemen altında , instert into ile başlayan kod vardır.
Onun hemen altına ekliyorsunuz ;Kodu Not Defteri İçinde İndirmek İçin


Kod:
-- Code By Ganks - Ko-Cuce.Com
declare @k int , @h int
select @k = count(strAccountID) from KO_S1.dbo.ACCOUNT_CHAR where bNation = 1
select @h = count(strAccountID) from KO_S1.dbo.ACCOUNT_CHAR where bNation = 2

if @k < @h --eğer karuslar daha az ise; begin insert into KO_S1.dbo.ACCOUNT_CHAR (strAccountID, bNation, bCharNum) values (@AccountID, @k, 0) end if @h < @k --eğer humanlar daha az ise; begin insert into KO_S1.dbo.ACCOUNT_CHAR (strAccountID, bNation, bCharNum) values (@AccountID, @h, 0) end if @h = @k begin insert into KO_S1.dbo.ACCOUNT_CHAR (strAccountID, bNation, bCharNum) values (@AccountID, @h, 0) end INSERT INTO WAREHOUSE ( strAccountID ) VALUES (@AccountID))
Kaydediyorsunuz. Artık Yeni üyelik açıldıgında Irk'ı Otomatik atayacaktır.! Bu Kod Ganks Tarafından Yazılmıştır..